Beställ vårt trafikspel!

Trafik!
Trafiken är en del av både barns och vuxnas vardag och spelet tar upp många av dessa situationer som både barn och vuxna råkar ut för i trafiken, framför allt när de går och cyklar.

Genom Trafik! kommer du kunna testa dina och dina elevers trafikkunskaper på ett lekfullt sätt, och förhoppningsvis kommer ni också att lära er nya saker. Spelet riktar sig till elever i årskurs 4-6 och kan användas i skolan som en del av trafikundervisningen, exempelvis under temadagar och temaveckor.

Beställning 
Spelet har tagits fram inom projektet Öresund som cykelregion och introduceras på skolor i de skånska och danska kommuner som varit med i samarbetet. Spelet går att beställa kostnadsfritt för Malmös skolor. Det finns även möjlighet för kommuner utanför projektet att beställa spelet till självkostnadspris. Då kostar det 110 kronor.

För beställning av trafikspel, kontakta Linda Dalundh.

Senast ändrad: 2018-05-14 10:48