Vänlig väg till skolan

Morgontrafiken runt våra skolor är ett växande problem. När allt fler kör sina barn till skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. Men det finns alternativ; nämligen att ta vänliga vägar till skolan!

Vänliga skolvägar är de man går till fots, cyklar eller åker buss på. Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som det är bra för miljön och säkerheten runt omkring skolan. Nyligen genomförda undersökningar visar att om barnen tar sig aktivt eller ej till skolan har stor påverkan för hur resten av dagen fungerar.

Tyvärr är det många skolor i Malmö som upplever att trafiksituationen är kaotisk och otrygg när skoldagen börjar och slutar. Enligt undersökningar är det skjutsande föräldrar som bidrar med upp till 80 procent av biltrafiken. Detta betyder att föräldrarna både är en del av problemet men även lösningen! Framförallt är det barnen i årskurs F-2 som åker bil till skolan.

Skjutsar för att lösa livspusslet

En undersökning gjord i Göteborgs stad 2012 visar glädjande nog en svag minskning av skjutsningen. Anledningen till att man skjutsar sina barn är framförallt "livspusslet": man kör ändå förbi och upplever att det går snabbare. Men kör man verkligen förbi på en liten trång gata och sparar man tid på att krångla sig in och ut bland alla de andra bilarna?

Hela 33 procent ansåg att sämre hälsa var den mest negativa konsekvensen av skjutsningen. Undersökningen visade att 27 procent av föräldrarna inte såg några egentliga hinder för att börja gå eller cykla till skolan istället. Och den potentialen finns förhoppningsvis i Malmö också!

Fram tills nu

Sedan 2006 har fastighets- och gatukontoret jobbat med att uppmuntra föräldrar och barn att gå eller cykla till skolan, istället för att ta bilen. Detta har gett resultat i form av minskad skjutsning men för att få till långsiktiga lösningar måste vi jobba på ett annat sätt.

Dessutom finns inte tillräckliga resurser nog inom fastighets- och gatukontoret för att möjliggöra ett nära samarbete med samtliga skolor i Malmö, utan insatser vid vissa skolor måste prioriteras.

Så funkar det
Ladda ner broschyren
Karta över Europa
Lektionstips

Senast ändrad: 2018-06-18 11:28