Uppföljning från kommunala aktivitetsansvaret – Vad gör du nu?

Du som är 16-19 år kan ha fått hem ett vykort där vi frågar vad du gör just nu. Du kan även fylla i formuläret nedan.

Formuläret gäller för dig som inte är inskriven på en gymnasieskola och är folkbokförd i Malmö.

VAD GÖR DU NU? *
Multiple selection

Följdfråga 1: Jag studerar (ange studieform)
Multiple selection

Vilken skola och ort

DU SOM INTE HAR NÅGON SYSSELSÄTTNING
Vi kan vi hjälpa dig med vägledning, studier eller praktik.


Personuppgiftsbehandling *
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har enligt lag uppföljningsansvar för alla ungdomar mellan 16 och 19 år och ska löpande hålla sig informerad om sysselsättning i syfte att kunna erbjuda lämpliga åtgärder. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt uppdrag som huvudman. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Senast ändrad: 2019-05-22 16:14