Kursanmälan

För att anmäla dig till våra kurser eller examinationer mejlar du Björn Andersson, bjorn.andersson@malmo.se.

Din anmälan ska innehålla

  • Deltagarens namn och personnummer
  • Kurs/Examination och kategori I,II eller V.
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Adress dit provresultat skall skickas
  • Adress dit fakturan ska skickas samt ev. fakturamärkning

Korrekta personuppgifter krävs av INCERT vid examinationstillfället, kontrollera att de är korrekta när du får bekräftelsen.

Anmälan är bindande men ej personlig, anmäld plats kan alltid överlåtas.
Betalning sker mot faktura 30 dagar netto. OBS! Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta schemalagd kurs.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs ditt samtycke för att vi skall kunna hantera personuppgifterna ovan i vårt register. Genom att godkänna gällande anmälningsvillkor ovan samtycker du till denna registrering. Du har enligt PuL rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret och även begära rättelse av dessa. Du kan när som helst återta detta samtycke.

Du ansöker om ditt certifikat hos INCERT och det är INCERT som utfärdar certifikatet. En avgift på 4100 exklusive moms tillkommer (prislista 2014). För mer information se www.incert.se

Senast ändrad: 2018-06-26 14:50