Olika sätt att studera

För att du ska kunna anpassa dina studier utifrån vad som passar dig och din situation bäst kan du välja mellan olika studieformer.

Klassrumsundervisning (dag- och kvällskurser)

Det vanligaste sättet att studera på Komvux Malmö är i en undervisningsgrupp med fasta lektionstider på dag- eller kvällstid. Dessa kurser har ett fast start- och slutdatum. Du träffar din lärare och dina kurskamrater flera gånger i veckan, och utöver det ingår en hel del egna studier. Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika ämnen och lärare. Vi rekommenderar denna studieform om du vill ha undervisning och hjälp i dina studier eller om det var längesedan du studerade.

Distanskurser

Distanskurser passar dig som har god studievana och t.ex. vill kunna kombinera dina studier med arbete. Du sköter stora delar av dina studier via datorn och behöver kunna planera och ta ansvar för dina studier eftersom studieformen innebär mycket självständigt arbete. Din lärare hjälper dig med studieplanering och handledning.

Till största delen kan du själv bestämma när och var du studerar. I en del kurser kan dock obligatoriska moment som laborationer och examinationer ingå på skolan på bestämda tider.

Se vilka kurser som går att läsa som dag- och kvällskurser eller på distans på malmo.se/komvuxansokan.

Lärlingsutbildning

En del yrkesutbildningar, till exempel inom vård och omsorg, är utformade som lärlingsutbildningar. När du går en lärlingsutbildning genomförs största delen (minst 70%) av utbildningen på en arbetsplats. En mindre del genomförs på skolan som ansvarar för utbildningen. Du har en handledare på arbetsplatsen och en lärare på skolan.

Du får gymnasiebetyg på din utbildning. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke, men inom vissa branscher krävs ytterligare lärlingstimmar innan du blir fullbetald.

Vill du veta mer om Komvux Malmö?

Under elevinformation hittar du övergripande information om bland annat antagningsbesked, studiemedel, hjälp och stöd i dina studier, bibliotek och läromedel.

Senast ändrad: 2019-03-15 11:59