Kurser att pröva hos oss

Nedan finns information om vilka kurser du kan pröva hos oss, rekommenderad litteratur i respektive kurs, antal prövningstillfällen samt länk till Skolverkets hemsida med kunskapskraven för varje kurs.

* I dialog med prövningsförrättaren planeras om du ska göra en APL, praktiska moment eller validera.

Senast ändrad: 2018-11-22 09:17