Att studera sfi på Komvux Malmö

På Komvux Malmö studerar cirka 3 000 sfi-elever. Vi har sfi för alla och du får komma till en klass som passar dig. Komvux Malmö förbereder dig för en framtid i Sverige.  

Träna din svenska

Vi erbjuder flera olika sätt för dig att träna på och utveckla din svenska. Exempelvis kan du som behöver träna mer på att läsa, skriva och uttala svenska få extra träning av lärare som specialiserat sig på detta.

Konversation i grupp

Träna din svenska genom samtal i små grupper. Vi har svensktalande konversatörer som regelbundet kommer till skolan för att prata med våra elever.

Svenska med sång

På Komvux Malmö finns det en lång tradition av att använda pedagogiska sånger som hjälper språkinlärningen. Genom att sjunga på svenska tränar du uttal, betoning och satsmelodi, grammatik och nya ord.

Språkpraktik

Vill du prova på att jobba på en arbetsplats och samtidigt träna på svenska språket? Du kan göra en språkpraktik på en arbetsplats under cirka två veckor samtidigt som du studerar sfi.

Studieverkstad och skolbibliotek

I vår studieverkstad kan du studera i lugn och ro eller tillsammans med andra i grupp. Med hjälp av datorer och digitala verktyg får du möjlighet att träna mer på att skriva, läsa och lyssna.

I biblioteket hittar du ett stort utbud av lättlästa böcker på svenska och flera olika språk. Vi har även författarbesök, bokprat i klassrummet, boktips och mycket mer.

Stöd och studievägledning

Studiehandledning på modersmål

Behöver du hjälp av ett annat språk för att kunna lära dig svenska? Vi har flerspråkiga studiehandledare som talar arabiska, persiska, kurdiska, turkiska, pashtu, dari och somaliska.

Specialpedagoger

Våra specialpedagoger stöttar och hjälper dig som har särskilda behov.

Studie- och yrkesvägledare

Våra studie- och yrkesvägledare ger dig information om olika utbildningar och hur du ansöker till dem. De hjälper dig att hitta vägar till vidare studier eller yrken.

Kuratorer

Våra kuratorer kan vid behov ge dig stöd och råd kring personliga frågor om din studiesituation.

Sfi för föräldralediga

Har du gjort avbrott i dina sfi-studier på grund av föräldraledighet? Då kan du fortsätta träna svenska i grupp tillsammans med vår sfi-lärare på Kompassens förskola.

Senast ändrad: 2019-09-24 11:52