Konversatörer

Är du intresserad av att träffa människor från andra länder?Välkommen som konversatör till Komvux Malmös sfi-utbildning!

Svensktalande konversatörer kommer regelbundet till skolan för att prata med deltagare i smågrupper. Arbetet är ideellt och konversationen är ett uppskattat inslag, eftersom deltagarna ges möjlighet att träna sin svenska i mindre grupper.

Vill du bli konversatör?
Anmäl dig här:
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver dina personuppgifter för att kunna administrera din intresseanmälan. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver dina personuppgifter för att kunna administrera din intresseanmälan. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Senast ändrad: 2019-12-04 07:55