Sfi för dig som har särskilda behov

Inom sfi finns det specialundervisning för dig med inlärningshinder av något slag.

Specialundervisning för dig som är i behov av särskilt stöd finns på Lärvux och Iris Hadar. Du läser sfi på Iris Hadar AB om du har problem med syn och/eller hörsel.

I behovsanpassad sfi (BAS) finns det möjlighet till individanpassad undervisning för dig med särskilda behov.

Avanti (före detta PTSD-center) är en verksamhet för Malmöbor som på grund av krigsrelaterade trauman eller migrationsrelaterad stress upplever symptom eller fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom. Läs mer om Avanti.

Senast ändrad: 2019-09-24 11:50