Sfi med yrkesinriktning
– Yrkes-sfi i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

För tillfället kan vi endast godkänna ansökningar till yrkes-sfi från dig som är född 1997, 1998 och 1999. Detta då det ekonomiska utrymmet för utbildningsformen är begränsat.

Yrkes-sfi är ett samarbete mellan skånska kommuner och flera andra aktörer. Utbildningen är till för dig som idag läser sfi och vill kombinera dina studier med en yrkesutbildning eller komplettera tidigare utbildning. Syftet med Yrkes-sfi är att ge dig möjlighet att snabbt lära dig svenska och det yrkesspråk som hör till den aktuella branschen.

Tre olika utbildningsformer

Läs mer om yrkes-sfi på Kommunförbundet Skånes webbsida.

Vem kan söka till Yrkes-sfi?

Det behövs olika förkunskaper för de olika utbildningarna. Det är din hemkommun och i vissa fall Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten att läsa sfi i kombination med annan utbildning.

Senast ändrad: 2019-09-24 11:51