Validering

På komvux räknas dina kunskaper. Validering handlar om att kartlägga och bedöma kunskaper och kompetens oavsett var, när och hur du har lärt dig. Det innebär att din studietid kan kortas om du redan kan delar av det som ingår i en gymnasial yrkesutbildning.

Vad är validering?

Validering är ett redskap för att synliggöra, bedöma och bekräfta kunskaper på ett strukturerat sätt. Målet är att ta tillvara på kunskaper och kompetens som du redan har inom ett ämne, men som inte finns dokumenterade. Det spelar ingen roll om du har fått kunskaperna genom arbete, studier eller på annat sätt.

Så fungerar validering inom Komvux Malmö

Du ansöker om att gå en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom det yrkesområde du har kunskap om och vill validera inom. Ansökan gör du på www.malmo.se/komvuxansokan

Tänk på att läsa igenom kunskapskraven för varje kurspaket noggrant eftersom de varierar.

Först när du blivit antagen och har påbörjat din utbildning kommer lärarna att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper mot kurserna som ingår. Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt och beror på hur stor del av utbildningen du kan validera.
Efter en godkänd validering får du ett nytt tidigare slutdatum för dina studier och går istället en kompletterande utbildning där du endast studerar de kurser eller delar av kurser som du inte har kunskaper inom.

Om du vill validera är det bra om du kontaktar din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.

Senast ändrad: 2019-01-14 15:30