Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

 • Glasbrukskajen

  Glasbrukskajen kommer att stängas för biltrafik mellan Vaktgatan och Glasbruksparken. Entreprenören ska färdigställa ytorna efter byggproduktion.
  Läs mer
 • Västra Varvsgatan

  Västra Varvsgatan stängs av för genomfart på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska lägga ner fiber och arbetet korsar Västra Varvsgatan.  
  Läs mer
 • Hyllie Allé

  Hyllie Allé kommer att stängas av på grund av ett fjärrvärmearbete. Rör ska kopplas ihop med stamlednignen och den nya fastigheten.Tid: tisdag 26/11 kl 19:00 och öppnas upp onsdag 27/11 kl 12:00.
  Läs mer
 • Rådmansgatan

  Begränsad framkomlighet på Rådmansgatan på grund av ett takarbete .

  Tid: 2019-11-22 till 2019-12-20.

  Läs mer
 • Husie Kyrkoväg

  Ett asfalteringsarbete kommer att utföras på Husie Kyrkoväg.Tid: Arbetet startar måndag 18/11 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 13/12 kl 16:00.
  Läs mer
 • Limhamnsvägen

  Mellan den 25/11 klockan 09.00 – 6/12 klockan 15.00 stängs Limhamnsvägen av helt för motorfordonstrafik mellan Mariedalsvägen och Roslins väg på grund av ett beläggningsarbete.Omledning kommer att skyltas via Tessins väg och Sergels väg.Även Limhamnsvägen mellan Sergels väg och Roslins väg i östlig riktning kommer vara av stängd för att inte få in för mycket trafik på Roslins väg.
  Läs mer
 • Hans Michelsensgatan

  Mellan den 18/11 klockan 09.00 – 22/11 kommer Hans Michelsensgatan att stängas av för trafik i västlig riktning på grund av ett beläggningsarbete.
  Läs mer
 • Pildammsvägen

  Pildammsvägen stängs av på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska lägga ny asfalt och Pildammsvägen stängs mellan Hövdingvägen och Drakargatan.
  Läs mer
 • Strandgatan

  Strandgatan stängs av för genomfart pga ett vägarbete. Man ska lägga nya dagvattenledningar, nya gång och cykelbanor och ny körbana.Tid: Arbetet startar måndag 4/11 och beräknas vara klart 20/12.
  Läs mer
 • Birger Jarlsgatan

  Birger Jarlsgatan kommer att stängas av för ett VA-arbete mellan Linnègatan och Tycho Brahegatan över Tegnèrgatan.Tid: Arbetet startar 30/10 kl 07.00 och beräknas klart den 30/12.
  Läs mer
 • Vattenverksvägen

  Från och med 26 oktober till och med 22 november stängs delar av Vattenverksvägen av på grund av sten- och beläggningsarbete.
  Läs mer
 • Käglingevägen

  Käglingevägen avstängd i nordöstlig riktning samt två körfält på Ystadvägen( E65)  i riktning mot Ystad . Trafiken leds över på norrgående körbana i etapp 1 och södergående körbana i etapp 2. Körbanan blir dubbelriktad under arbetstiden.
  Läs mer
 • Davidshallstorg

  Från måndag 30 september och cirka två månader framåt händer det mycket på torgytan på Davidshallstorg. Parkeringsytan får ny asfalt och träden runtomkring kommer att fällas, då dessa är sjuka.
  Läs mer
 • Fårabäcksvägen

  På grund av ett större VA-arbete så kommer Fårabäcksvägen stängas av för genomfartstrafik mellan Ebbarpsvägen och Elisedalsvägen.Tid: 30/9 2019 – 31/3 2020
  Läs mer
 • Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan och Grimsbygatan

  Malmö stad förbättrar möjligheterna för cykeltrafik i Nyhamnen. Aktuella gator: Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan och Grimsbygatan. Arbetet beräknas vara kart sommaren 2019.
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad

  En ny cirkulationsplats ska byggas i korsningen Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad.

  Tid: Arbetet kommer att starta måndag 29/4 - 2019 och beräknas vara klart 31/3 – 2020.

  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Nordlinds väg stängs av

  Nordlinds väg stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation av hus. Gatan stängs av måndag 6 augusti och arbetet beräknas vara klart 3 januari 2020. Det går bara att komma in och ut på Nordlinds väg från Major Nilssonsgatan. Inga infarter till fastigheter eller garage påverkas av avstängningen. Gångbanan på den norra sidan av gatan kommer att vara öppen.
  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Senast ändrad: 2019-10-24 15:14