Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten.

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Stopp i tågtrafik mellan Malmö och Lund den 22-28 augusti


Läs mer här.

 • St Knuts torg

  På S:t Knuts väg kommer det att ske lyft med en stor kran vid tre tillfällen och då kommer all motorfordonstrafik förbjudas.
  Läs mer
 • Nobelvägen

  Nobelvägen kommer att stängas av för fordonstrafik på grund av två vägarbeten. Det är bara norrgående trafik som berörs och den kommer att omledas. Arbetena pågår från den 20 augusti till den 17 september.
  Läs mer
 • Industrigatan

  Industrigatan kommer stängas för trafik pga VA-arbete mellan Nobelvägen och Östra Farmvägen. Det är nya VA-ledningar till det nya området som skall byggas på Industrigatan.Tid:
  Arbetet startar den 10/8 Kl 09:00 och beräknas vara till den 16/10 Kl 15:00.

  Läs mer
 • Gasverksgatan

  Gasverksgatan kommer att stängas för trafik mellan Stora Nygatan och Frans Henriksgatan den 10/8 kl 07:00.Tid:
  Gatan kommer att vara stängd till den 14 augusti 2023 på grund av fastighetsrenovering.

  Läs mer
 • Gottorpsvägen

  Mellan den 3/8 klockan 09.00 – 17/8 klockan 15.00 stängs Gottorpsvägen av helt för motorfordonstrafik enligt ritning på grund av ombyggnation av busshållsplatser, beläggningsarbeten och byggnation av farthinder.Datum: 3 - 17 augusti
  Läs mer
 • Västra Klagstorp

  En större ombyggnad av vägen genom Västra Klagstorp.Arbetet pågår mellan den 3/8 – 18/9.
  Läs mer
 • Bragegatan

  Bragegatan stängs av för fordonstrafik måndagen den 3 augusti klockan 7.00 och beräknas vara klart fredagen den 7 augusti klockan 15.00. Gående påverkas inte av arbetet.
  Läs mer
 • Klaffbron

  Klaffbron stängs i riktning in mot Västra Hamnen. Det är en kabelbrunn som behöver gjutas om.
  Läs mer
 • Sallerupsvägen

  Ett sten och asfalteringsarbete ska utföras på Sallerupsvägen.Gång och cykelbanan kommer förnyas och för att kunna utföra arbetet tas även ett körfält i anspråk. Arbetet berör under denna tid endast trafik i östlig riktning.
  Läs mer
 • Klaffbron

  Klaffbron avstängd mellan Nordenskiöldsgatan och Isbergsgata på grund av ett underhållsarbete.
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer

Senast ändrad: 2020-07-31 15:15