Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten. Informationen du söker kan finnas hos till exempel:

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

 • Ebbarpsvägen

  Den 8/4 klockan 07:00 stängs Ebbarpsvägen av vid Almåsa på grund av en VA-grävning och vägen öppnas åter upp igen den 9/4 klockan 15:00
  Läs mer
 • Carlsgatan

  Carlsgatan stängs av tisdag 11/2 kl 09:00 och beräknas öppnas igen torsdag 30/4.Etapp 2 av ombyggnationen av Carlsgatan kommer att starta på måndag 6/4.
  Läs mer
 • Trafikplats Fosieby

  Mellan den 14/4 – 15/5 kommer det att ske vägarbete med bullerskydd till järnvägen vid trafikplats Fosieby.
  Läs mer
 • Sallerupsvägen

  Ett sten och asfalteringsarbete ska utföras på Sallerupsvägen.Gång och cykelbanan kommer förnyas och för att kunna utföra arbetet tas även ett körfält i anspråk. Arbetet berör under denna tid endast trafik i östlig riktning.
  Läs mer
 • Virkesvägen

  Mellan den 14/4 klockan 07:00 – 17/4 klockan 16:00 stängs Virkesvägen av på grund av en VA-grävning.
  Läs mer
 • Kvarnbyvägen

  Kvarnbyvägen kommer att vara stängd för trafik i nordlig riktning mellan Klågerupsvägen och Sallerupsvägen.Tid: 14 april - 20 april
  Läs mer
 • Skeppsgatan

  Skeppsgatan kommer att stängas av då den ska flyttas, se bild. Entreprenören bygger ihop den nya Skeppsgatan med Neptunigatan.
  Arbetet kommer vara indelat i två etapper.
  Tid: Arbetet startar tisdag 7/4 kl 06:00 och beräknas vara klart 15/5 kl 16:00.
  Läs mer
 • Lilla Varvsgatan

  Lilla Varvsgatan kommer att stängas för biltrafik mellan Västra Varvsgatan och Rodergatan på grund av gjutning.
  Läs mer
 • Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad

  En ny cirkulationsplats ska byggas i korsningen Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad.

  Tid: Arbetet kommer att startar måndag 16/3 och beräknas vara klart måndag 6/4.

  Läs mer
 • Inre Ringvägen

  Mellan den 24/2 – 19/4 kommer det att pågå broreparation på Inre Ringvägen.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett husbygge. Stapelbäddsgatan stängs av mellan Lilla Varvsgatan – Kilgatan.Tid: Arbetet startar måndag 17/2 och arbetet beräknas vara klart i sin helhet 30/6 2022.
  Läs mer
 • Klaffbron

  Klaffbron avstängd mellan Nordenskiöldsgatan och Isbergsgata på grund av ett underhållsarbete.
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer

Senast ändrad: 2020-04-01 11:05