Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten.

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

 • Stora Nygatan

  Den 3/2 mellan klockan 07:00 – 18:00 stängs Stora Nygatan av för uppställning av kran.
  Läs mer
 • Stora Varvsgatan

  På grund av uppsättning av en portal måste Stora Varvsgatan stängas av för motorfordonstrafik.Tid: 25 januari mellan 18:00 – 24:00
  Läs mer
 • Cementgatan

  Mellan den 1/2 – 15/2 stängs Cementgatan av enligt för inkoppling av vatten & avlopp till nybygge.
  Läs mer
 • Glasblåsaregatan

  Glasblåsaregatan stängs av mellan den 1 februari till den 5 mars på grund av en fjärrvärmegrävning till nybyggnation.
  Läs mer
 • Lodgatan

  Lodgatan stängs av i två etapper på grund av en grävning tvärs över vägen.
  Läs mer
 • Hyllie Allé

  Hyllie Allé stängs av för fordonstrafik mellan Bures gata och Tors gränd. Entreprenören ska bygga ett övergångställe.Tid: Arbetet startar måndag 11/1 kl 09:00 och beräknas vara klart fredag 29/1 kl 15:00.
  Läs mer
 • Barlastgatan

  Mellan den 11/1 klockan 07:00 – 29/1 klockan 16:00 stängs Barlastgatan av för genomfartstrafik på grund av en VA-grävning
  Läs mer
 • Jägersrovägen

  Jägersrovägen kommer att stängas av för all trafik mellan Galoppgatan och Hästskogatan på grund av ett vägarbete.Tid: Arbetet starta den 11/1 2021 Kl 09:00 och beräknas vara klart den 19/3 2021.
  Läs mer
 • Betonggatan

  Betonggatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska gräva och koppla in fjärrvärme till den nya fastigheten.

  Tid: Arbetet startar torsdag 7/1 2021 och beräknas vara klart fredag 29/1.

  Läs mer
 • Hyllie Allé

  Hyllie Allé stängs av för fordonstrafik mellan Pildammsvägen och Hyllie Vattenparksgata pga ett vägarbete. Entreprenören ska färdigställa körbanan och gång/cykelbanan.Tid: Arbetet startar måndag 11/1 2021 och beräknas vara klart 16/4 2021.
  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Ett körfält stängs på Annetorpsvägen mellan Pildammsvägen och Hyllie Boulevard. Entreprenören ska påbörja grundläggning och sedan gjuta stödkonstruktionen till det nya bostadsområdet.Tid: Arbetet startar måndag 2/11 och beräknas vara klart 2021-09-30.
  Läs mer
 • Nobelvägen och Agneslundsvägen

  Nobelvägen stängs av i norrgående riktning på grund av en VA-grävning.Även Agneslundsvägen stängs av på grund av en VA-grävning.
  Läs mer
 • Almbacksgatan

  Almbacksgatan stängs av för fordonstrafik.
  Entreprenören ska lyfta upp fönster till fastigheten.
  Tid: Arbetet startar på måndag 31/8 kl 07:00 och beräknas vara klart samma dag kl 16:00.
  Läs mer
 • Geijersgatan

  Geijersgatan kommer att enkelriktas i cirka två års tid. Tre stycken tomter ska bebyggas med fastigheter och handel.Tid: Arbetet startar 1/9 2020 och beräknas vara klart 30/11-2022.
  Läs mer
 • Gasverksgatan

  Gasverksgatan kommer att stängas för trafik mellan Stora Nygatan och Frans Henriksgatan den 10/8 kl 07:00.Tid:
  Gatan kommer att vara stängd till den 14 augusti 2023 på grund av fastighetsrenovering.

  Läs mer
 • Klaffbron

  Klaffbron avstängd mellan Nordenskiöldsgatan och Isbergsgata på grund av ett underhållsarbete.
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer

Senast ändrad: 2020-12-08 09:03