Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten.

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

 • Industrigatan

  Industrigatan stängs av i västlig riktning mellan Linjeettgatan och St:Knuts väg på grund av ett stenarbete.Tid: Mellan den 27/10 klockan 09.00 – 29/10 klockan 15.00
  Läs mer
 • Östra Förstadsgatan

  Mellan den 27/10 klockan 06.00 – 2/11 klockan 15.00 stängs Östra Förstadsgatan akut av i riktning mot centrum på grund av en trasig elkabel som försörjer polishuset.
  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan

  Skeppsbyggaregatan stäng av i västergående riktning på grund av ett VA-arbete.Tid: 2/11 klockan 09.00 – 4/11 klockan 13.00
  Läs mer
 • Östra Farmvägen

  Östra Farmvägen stängs av i södergående riktning under på grund av en byggetablering.
  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Ett körfält stängs på Annetorpsvägen mellan Pildammsvägen och Hyllie Boulevard. Entreprenören ska påbörja grundläggning och sedan gjuta stödkonstruktionen till det nya bostadsområdet.Tid: Arbetet startar måndag 2/11 och beräknas vara klart 2021-09-30.
  Läs mer
 • Klågerupsvägen

  Klågerupsvägen enkelriktas mellan den 26/10 – 20/11 på grund av ett sten och beläggningsarbete.
  Läs mer
 • Nobelvägen och Agneslundsvägen

  Nobelvägen stängs av i norrgående riktning på grund av en VA-grävning.Även Agneslundsvägen stängs av på grund av en VA-grävning.
  Läs mer
 • Lockarps Kyrkoväg

  Lockarps Kyrkoväg stängs av för fordonstrafik på grund av ett asfalteringsarbete.Arbetet startar måndag 2/11 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 13/11 kl 15:00.
  Läs mer
 • Hyllie Vattenparksgata

  Hyllie Vattenparksgata stängs av för fordonstrafik på grund av två separata vägarbeten. Entreprenörerna ska färdigställa gångbana på västra sidan och på östra sidan ska det placeras en kran.Tid: Gatan stängs på måndag 19/10 kl 09:00 och vägen beräknas öppnas upp igen på fredag 6/11 kl 16:00.
  Läs mer
 • Lundavägen och Hornsgatan

  På grund av ett asfalteringsarbete kommer det att vara begränsad framkomlighet i korsningen Lundavägen/Hornsgatan.Tid: Arbetet startar måndag 26/10 kl 09:00 och beräknas vara klart fredag 13/11 kl 15:00.
  Läs mer
 • Annetorpsleden/
  Lorensborgsgatan

  Ett asfalteringsarbete kommer att utföras i rondellen Annetorpsvägen/ Lorensborgsgatan. Allt arbete utförs under kväll/natt men avstängningen är olika beroende på vad för sorts arbete som utförs.
  Läs mer
 • Carlsgatan

  Carlsgatan stängs av för fordonstrafik för ett fjärrvärmearbete. Entreprenören ska schakta över Carlsgatan och sedan koppla in till den nya fastigheten på den södra sidan av gatan.Tid: Arbetet startar onsdagen den 21/10 kl 09:00 och arbetet beräknas vara klart måndag 26/10 kl 08:00.
  Läs mer
 • Inre Ringvägen

  Väg 11 in mot Malmö kommer stängas av mellan den 1/11 – 3/11 på grund av ett räcke och målningsarbete.Det kommer vara begränsad framkomlighet på Inre Ringvägen södergående och på väg 11 in mot Malmö med endast ett körfält öppet mellan den 3/11 – 22/11.
  Läs mer
 • Norra Parkgatan

  Norra Parkgatan stängs av för motorfordonstrafik för ett vägarbete. Entreprenören ska bygga om/plantera träd på ytan utanför livsmedelsaffären.Tid: Arbetet startar onsdag 14/10 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 13/11 kl 15:00.
  Läs mer
 • Sjötorpsvägen

  Mellan den 21/9 klockan – 18/12 klockan kommer Sjötorpsvägen stängas av i etapper på grund av ett VA-arbete.
  Läs mer
 • Almbacksgatan

  Almbacksgatan stängs av för fordonstrafik.
  Entreprenören ska lyfta upp fönster till fastigheten.
  Tid: Arbetet startar på måndag 31/8 kl 07:00 och beräknas vara klart samma dag kl 16:00.
  Läs mer
 • Käglingevägen och Galgebacksvägen

  14/9 klockan 09:00 – den 27/11 klockan 15:00Ombyggnadsarbete gör så att Käglingevägen får begränsad framkomlighet och regleras med trafiksignaler.14/9 klockan 09:00 – den 12/10 klockan 09:00Galgebacksvägen kommer vara helt avstängd för trafik enligt ritning för ombyggnation av cirkulationsplats/rondell.
  Läs mer
 • Bergsgatan

  Bergsgatan kommer att byggas om och få en ny beläggning.Detta kommer göra stor påverkan på kollektivtrafiken då nästan hela stadens bussar trafikerar Bergsgatan. Kontakta Skånetrafiken för information om avgångar.Tid: 28 september - 11 december
  Läs mer
 • Geijersgatan

  Geijersgatan kommer att enkelriktas i cirka två års tid. Tre stycken tomter ska bebyggas med fastigheter och handel.Tid: Arbetet startar 1/9 2020 och beräknas vara klart 30/11-2022.
  Läs mer
 • Gasverksgatan

  Gasverksgatan kommer att stängas för trafik mellan Stora Nygatan och Frans Henriksgatan den 10/8 kl 07:00.Tid:
  Gatan kommer att vara stängd till den 14 augusti 2023 på grund av fastighetsrenovering.

  Läs mer
 • Klaffbron

  Klaffbron avstängd mellan Nordenskiöldsgatan och Isbergsgata på grund av ett underhållsarbete.
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer

Senast ändrad: 2020-10-01 13:18