Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och för cyklister.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som utför arbeten. Informationen du söker kan finnas hos till exempel:

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

 • Bellevuevägen

  Bellevuevägen stängs för trafik i sydlig färdriktning ifrån Stadiongatan på grund av en läckande ventil.Tid: Arbetet start den 3 juni kl 06:00 och beräknas vara klart den 5 juni kl 16:00.
  Läs mer
 • Inre Ringvägen

  Mellan den 14/6 klockan 12:00 – 11/7 klockan 12:00 stängs avfarten av mot väg 11 enligt kartbild på grund av ett broarbete.Nere på Inre Ringvägen stänger man av ett körfält i vardera riktning med samma anledning.Omledning för de som kommer från Spillepengen och ska mot Staffanstorp väg 11 kommer att skyltas av vid Sallerupsvägen och upp på Ringvägen igen för att sedan kunna köra på väg 11.
  Läs mer
 • Stockholmsvägen

  Kollektivtrafiken kommer att kunna ta sig fram smidigare på Stockholmsvägen från och med i höst. Den södergående körbanan ska byggas om under våren och sommaren för att få tre körfält från Sjölundaviadukten och vidare in mot centrala Malmö. Ett av körfälten vigs särskilt åt bussar och blir ett så kallat busskörfält. Från Sege trafikplats till Sjölundaviadukten görs beläggningsbyte. Korsningen med Hornsgatan breddas och kompletteras med en fil för högersvängande bussar. Arbetstid:Arbetet beräknas vara klart i början av juliArbetet görs delvis för att säkerställa framkomligheten under bygget av södra stambanan.
  Läs mer
 • Vedgatan

  Vedgatan stängs av för genomfart pga ett vägarbete. Gatan ska höjas upp vid infarterna.Tid:Arbetet startar måndag 1/6 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 18/6 kl 16:00.
  Läs mer
 • Major Nilssonsgatan

  Major Nilssonsgatan stängs av för genomfart pga ett VA-arbete.
  En vattenledning ska grävas in till den nya förskolan.
  Tid: Arbetet startar tisdag 2/6 kl 07:00 och beräknas vara klart tisdag 9/6 kl 16:00.
  Läs mer
 • Spånehusvägen

  Mellan den 28/5 – 5/6 stängs Spånehusvägen av på grund av en VA-grävning.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan

  Stapelbäddsgatan stängs av för genomfart.
  Enteprenören ska gräva ner avlopp och el till en bodetablering.
  Norra delen av avstängningen nås via Kilgatan, södra delen via Stora Varvsgatan.Tid: Arbetet startar måndag 1/6 07:00 och beräknas vara klart fredag 5/6 kl 16:00.
  Läs mer
 • Hemsögatan

  Mellan den 25/5 klockan 09.00 – 5/6 klockan 15.00 kommer Hemsögatan att vara helt avstängd vid järnvägsövergången på grund av reparationsarbete
  Läs mer
 • Husievägen

  Husievägen stängs av för fordonstrafik då det ska byggas ett farthinder.Arbetet startar måndag 25/5 kl 07:00 och beräknas vara klart onsdag 3/6 kl 16:00.
  Läs mer
 • Bro vid Propellergatan

  Bro 329 avstängd vid Propellergatan på grund av målningsarbete .Tid: Arbetet startar måndag 11/5 och beräknas vara klart 12/6.
  Läs mer
 • Sallerupsvägen

  Ett sten och asfalteringsarbete ska utföras på Sallerupsvägen.Gång och cykelbanan kommer förnyas och för att kunna utföra arbetet tas även ett körfält i anspråk. Arbetet berör under denna tid endast trafik i östlig riktning.
  Läs mer
 • Lilla Varvsgatan

  Lilla Varvsgatan kommer att stängas för biltrafik mellan Västra Varvsgatan och Rodergatan på grund av gjutning.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett husbygge. Stapelbäddsgatan stängs av mellan Lilla Varvsgatan – Kilgatan.Tid: Arbetet startar måndag 17/2 och arbetet beräknas vara klart i sin helhet 30/6 2022.
  Läs mer
 • Klaffbron

  Klaffbron avstängd mellan Nordenskiöldsgatan och Isbergsgata på grund av ett underhållsarbete.
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer

Senast ändrad: 2020-04-01 11:05