Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

 • Cypressvägen

  Cypressvägen kommer vara avstängd för trafik vid markerat område på grund av byggnation av farthinder samt gång/cykelöverfart.Tid: Från och med måndagen den 14 oktober och fram till den 8 november.
  Läs mer
 • Ärtholmsvägen/Lorensborgsgatan

  Från och med 18 september kl 09.00 till och med 30 september kl 15.00 är Ärtholmsvägen/Lorensborgsgatan avstängd med anledning av ett sten- och beläggningsarbete.
  Läs mer
 • Fårabäcksvägen

  På grund av ett större VA-arbete så kommer Fårabäcksvägen stängas av för genomfartstrafik mellan Ebbarpsvägen och Elisedalsvägen.Tid: 30/9 2019 – 31/3 2020
  Läs mer
 • Hyllie Allé

  Hyllie Allé stängs av för fordonstrafik mellan Arenagatan – Atles gata på grund av ett vägarbete. Det är endast i riktning mot Pildammsvägen som det är stängt. Entreprenören ska färdigställa in/utfart till Bures gata och flytta en dagvattenbrunn.Cyklister leds över till den södra sidan av Hyllie Allé.
  Läs mer
 • Rådmansgatan

  Rådmansgatan avstängd på grund av bygge av mittrefug i bussvägen vid triangeln.Tid: 2019-09-10 till och med 2019-09-22.
  Kollektivtrafiken kommer börja köra måndag morgon 23/9 kl 04:00

  Läs mer
 • Djäknegatan/Stora Nygatan

  Mellan måndag 23 september och söndag 29 september stänger vi av korsningen Djäknegatan/Stora Nygatan och Major Nilsgatan mellan Östergatan och Rundelsgatan på grund av ett asfalteringsarbete.
  Läs mer
 • Östra Farmvägen

  Måndag 9 september klockan 09:00 stängs Östra Farmvägen av för fordonstrafik i södergående riktning. Detta vi gör på grund av ett sten- och asfalteringsarbete.
  Läs mer
 • Flintrännegatan

  Det ska byggas fartdämpande åtgärder på Flintrännegatan.
  Arbetet pågår mellan den 12/9 – 25/10.
  Under perioden kommer du inte kunna köra in på Flintrännegtan från sidogatorna.
  Läs mer
 • Ekgatan

  Ekgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett VA-arbete. Det ska kopplas in vatten till ett bygge.Tid: Arbetet startar måndag 9/9 kl 07:00 och beräknas vara klart måndag 14/10 kl 16:00.
  Läs mer
 • Vattenverksgatan

  Vattenverksgatan stängs helt av från och med 30 september kl 09.00 till och med 25 oktober kl 15.00 på grund av sten- och asfaltsarbete.
  Läs mer
 • Neptunigatan/Suellsbron

  Med anledning av ett arbete på Suellsbron (mellan Anna Lindhs plats och Posthusplatsen) är det begränsad framkomlighet på Neptunigatan från och med 19 augusti till och med 27 september.
  Läs mer
 • Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan och Grimsbygatan

  Malmö stad förbättrar möjligheterna för cykeltrafik i Nyhamnen. Aktuella gator: Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan och Grimsbygatan. Arbetet beräknas vara kart sommaren 2019.
  Läs mer
 • Videdalsvägen

  Videdalsvägen avstängd mellan Högatorpsvägen och Hohögsgatan i norrgående riktning samt Ellenborgsvägen avstäng vid Videdalsvägen på grund av fräsning och asfalteringsarbete.Tid: 2019-08-06 till 2019-09-25
  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad

  En ny cirkulationsplats ska byggas i korsningen Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad.

  Tid: Arbetet kommer att starta måndag 29/4 - 2019 och beräknas vara klart 31/3 – 2020.

  Läs mer
 • Vägarbete Regementsgatan/
  Davidshallsgatan

  På grund av en fasadrenovering sätts en byggnadsställning upp på delar av Davidshallsgatan. Detta påverkar körfält både på Davidshallsgatan och Regementsgatan.Tid: 24 mars kl. 07:00–31 oktober kl. 15:00
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Nordlinds väg stängs av

  Nordlinds väg stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation av hus. Gatan stängs av måndag 6 augusti och arbetet beräknas vara klart 3 januari 2020. Det går bara att komma in och ut på Nordlinds väg från Major Nilssonsgatan. Inga infarter till fastigheter eller garage påverkas av avstängningen. Gångbanan på den norra sidan av gatan kommer att vara öppen.
  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Senast ändrad: 2019-09-17 11:21