Aktuella vägarbeten

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Via kartan får du en överblick över de vägarbeten som pågår runt om i staden. Varje arbete har ett ärendenummer som du kan hänvisa till om du vill veta mer om det.

 • Amiralsgatan och Falsterbogatan

  Ett asfalteringsarbete ska utföras på Amiralsgatan och Falsterbogatan.Tid: Arbetet startar måndag 6/5 och beräknas vara klart fredag 24/5.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan

  Halva vägbredden av Södra Förstadsgatan mellan Sigtunagatan och Upplandsgatan stängs av på grund av ett avloppsras som har försvagat gatan.Tid: 15/4 klockan 09:00 – 18/4 klockan 15:00
  Läs mer
 • Asfaltering på Mariedalsvägen

  Måndag 15 april kl 9 startar ett större asfalteringsarbete på Mariedalsvägen. Vi beräknar att arbetet är klart fredag 17 maj kl 15.
  Läs mer
 • Naffentorpsvägen

  Naffentorpsvägen stängs av för fordonstrafik på grund av ett asfalteringsarbete. Endast fordon till fastigheter inom arbetsområdet är tillåtna. Trafiken kommer regleras med vakter.
  Läs mer
 • Industrigatan

  Industrigatan stängs av för genomfartstrafik mellan Östra Farmvägen och Scheelegatan på grund av ett VA-arbete.
  Läs mer
 • Hyllie vattenparksgata

  Hyllie vattenparksgata stängs av för fordonstrafik på grund av ett VA-arbete. Det skall kopplas in va-servicer till de olika byggena.
  Läs mer
 • Vägarbete Regementsgatan/
  Davidshallsgatan

  På grund av en fasadrenovering sätts en byggnadsställning upp på delar av Davidshallsgatan. Detta påverkar körfält både på Davidshallsgatan och Regementsgatan.Tid: 24 mars kl. 07:00–31 oktober kl. 15:00
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Vägarbete Industrigatan

  Industrigatan stängs av för fordonstrafik mellan Föreningsgatan och Nobelvägen på grund av ett vägarbete.Det ska anläggas ett farthinder, asfaltera körbanan, färdigställa rabatter och gång/cykelbana.
  Läs mer
 • Nobelvägen - avstängning

  Mellan den 20/2 – 15/5 stängs ett körfält av i norrgående riktning på Nobelvägen mellan Bragegatan och Lönngatan på grund av ett VA-arbete.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen stängs

  Måndagen den 7 januari stängs Malmöhusvägen för VA-arbete med nya ledningar. Arbetet beräknas klart den 31 mars.
  Läs mer
 • Ystadsgatan och Trelleborgsgatan avstängda

  Ystadsgatan och Trelleborgsgatan kommer att stängas av för motorfordonstrafik 2018-11-19 till 2018-12-7 vid Nobelvägen på grund av asfalteringsarbete, målning och mer.
  Läs mer
 • Västra Varvsgatan stängs av i södergående riktning

  Den 6 augusti klockan 06 stängs Västra Varvsgatan av i södergående riktning på grund av asfalteringsarbete.
  Läs mer
 • Pildammsvägen stängs av

  På Pildammsvägen byggs det en bro under hösten 2018 och våren 2019. Därför är vägen avstängd från måndag 12 september 2018 fram till fredag 17 maj 2019. Avstängningen gäller mellan Vintrievägen och Diögatan. Omledning av trafik sker via Vintrievägen, Älmhultsgatan och Diögatan. Cyklister och gångtrafikanter påverkas inte av avstängningen.
  Läs mer
 • Nordlinds väg stängs av

  Nordlinds väg stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation av hus. Gatan stängs av måndag 6 augusti och arbetet beräknas vara klart 3 januari 2020. Det går bara att komma in och ut på Nordlinds väg från Major Nilssonsgatan. Inga infarter till fastigheter eller garage påverkas av avstängningen. Gångbanan på den norra sidan av gatan kommer att vara öppen.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Senast ändrad: 2019-04-17 09:37