Aktuellt i Västra Hamnen

Här kan du läsa om hur Malmö stad arbetar med trafiksituationen i och kring Västra Hamnen. 

Aktuella avstängningar – april 2019

 

Västra Varvsgatan

Hundrastplatsen vid Mariedalsvägen 

Varvsstaden

Vi blir allt fler i Malmö och byggtakten ökar. Inte bara hus och gator byggs, utan även vatten och avlopp (VA), el och bredband dras i marken till bostäder och kontor. Arbetena kräver ofta avstängningar som stör trafiken på olika platser i Malmö.

Västra Hamnen har varit särskilt utsatt under en tid. Det beror på att ett antal stora och viktiga gatuombyggnader och vatten- och avloppsarbeten påbörjats samtidigt som byggarbeten för att färdigställa kontor och bostäder pågår. Fastighets- och gatukontoret jobbar därför just nu med att ta fram åtgärder för att få ett bättre trafikflöde, och samtidigt kunna låta byggandet fortsätta. Det handlar om både snabba åtgärder på kort sikt (ett par veckor) och insatser som kommer att gälla på längre sikt.

Vi förbereder för nya MalmöExpressen

Med start i sommar kommer flera gator och busshållplatser i Västra Hamnen att byggas om med anledning av den nya MalmöExpresslinjen som kommer i december 2021. 

Följande gator och busshållplatser kommer att påverkas:

Senast ändrad: 2019-04-25 13:22