Neptunigatan och Citadellsvägen

Neptunigatan april 2019

Ombyggnationen av Neptunigatan var första etappen av Universitetsholmens stadsomvandling.

Den nya Neptunigatan är en rikt planterad stadsgata och med många träd, egna filer för kollektivtrafik och breda cykelbanor. Dessutom har det byggts fem nya broar över Varvskanalen. För att rena vattnet från Neptunigatans föroreningar har vi även byggt så kallade biofilter som vi fyllt med växter.

Tidplan

Ombyggnationen av Neptunigatan genomfördes augusti 2016 till maj 2019. Under denna etapp utfördes även större ledningsarbeten av VA Syd och Eon Värme Sverige.

Ombyggnationen av Citadellsvägen drar igång 2020.

Senast ändrad: 2019-06-11 12:33