Mäster Johansgatan byggs om

Bild visar arbetsområde samt etappindelning på arbetet på Mäster Johansgatan.

Bild visar arbetsområde samt etappindelning på Mäster Johansgatan.

Stenplattorna i Mäster Johansgatans mittstråk behöver bytas ut. Gatan stängs därför av från 5 oktober och beräknas vara klart 4 december.

Ombyggnaden av Mäster Johansgatan har i flera avseenden varit ett lyckat stadsutvecklingsprojekt. Gatan är numera ett välanvänt gångstråk och stadslivet är rikt. En tid efter ombyggnaden började dock granithällarna längs gatans mittstråk lossna. Orsakerna till detta är flera. Tillfälliga lagningar av gatan har gjorts sedan 2018 och görs fortfarande. På de platser där granithällar har plockats bort har istället asfalt lagts. Lagningarna är nu så pass många att ett nytt grepp behöver tas om hela gatans mittstråk.

Gående kommer kunna ta sig fram under arbetstiden och ingångar till verksamheter kommer att vara öppna.

Efter ombyggnaden vill vi ha en gata som;

  • fortsätter främja ett blomstrande stadsliv
  • tål belastning från varuleveranser och annan trafik
  • håller en gestaltningsmässig nivå som passar in i stadskärnans karaktär
  • håller högt ställda tillgänglighetskrav för personer med nedsatt funktionsförmåga

Senast ändrad: 2020-10-13 14:53