Publicerad 2018-02-22 09:14

Senast uppdaterad 2018-02-22 10:07

Vintrievägen/Pildammsvägen

Avstängning Vintrievägen/Pildammsvägen

Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.

Trafik längs Pildammsvägen kommer att vara öppen men med begränsad framkomlighet. Vintrievägen stängs av mellan Älmhultsgatan och Pildammsvägen. Drakastigen stängs av mellan Långhusgatan och Pildammsvägen. Om möjligt välj annan väg.