Publicerad 2019-03-25 14:34

Senast uppdaterad 2019-03-25 15:05

Vägarbete Regementsgatan/
Davidshallsgatan

På grund av en fasadrenovering sätts en byggnadsställning upp på delar av Davidshallsgatan. Detta påverkar körfält både på Davidshallsgatan och Regementsgatan.

Tid: 24 mars kl. 07:00–31 oktober kl. 15:00

Davidshallsgatan: Körfälten smalnas av och det går inte att köra i mötandes körfält. Detta innebär att du måste köra ytterst försiktigt, då vägbanan är smal. Trafiksignal flyttas och ny stopplinje målas.

Regementsgatan: Vänstersvängen innan korsningen kortas. Ett körfält stängs av en kort sträcka efter korsningen.