Publicerad 2019-05-28 15:24

Senast uppdaterad 2019-05-28 15:42

Stora Varvsgatan

Markerade ytor visar arbetsområdet.

Stora Varvsgatan kommer att stängas av för fordonstrafik på grund av ett vägarbete. Det är två stycken arbeten som kommer att utföras samtidigt på Stora Varvsgatan mellan Hallenborgsgata och Östra Varvsgatan. Det är fjärrkyla
och VA som ska kopplas in i fastigheterna.

Trafiken leds om via Hallenborgsgata - Lilla Varvsgatan - Östra Varvsgatan.

Arbetet delas upp i två etapper.

Röd etapp (västlig riktning): Tisdag 4/6 kl 19:00 - onsdag 5/6 kl 06:00
Blå etapp (östlig riktning): Måndag 10/6 kl 06:00 -fredag 14/6 kl 16:00