Publicerad 2019-06-18 11:01

Senast uppdaterad 2019-07-04 16:32

Flygfältsvägen

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Ett stort asfalteringsarbete kommer att utföras på Flygfältsvägen.

Byggtider:

Arbetet startar måndagen den 5 augusti och då fräser man upp
asfalten. 14 och 15 augusti kommer entreprenören arbeta natt för att lägga
ny asfalt. Till sist så ska nya linjer målas. Allt arbete beräknas vara
klart fredag 23 augusti.

Vilken gata kommer att påverkas?

Det är endast Flygfältsvägen som entreprenören kommer att arbeta på. Men alla anslutande gator och leveranser till de olika företagen påverkas till viss del av arbetet.

Hur påverkas trafiken?

Flygfältsgatan kommer vara öppen för trafik men hastigheten är sänkt till 30 km/tim. Mycket arbetsfordon och personal kommer att vara ute och arbeta på vägen, så trafiken kommer även att styras med vakter.

Konsekvenser av avstängningen?

Planera i god tid leveranser och räkna med att det kan ta lite längre tid än vanligt att ta sig ut från området.