Publicerad 2019-08-09 10:47

Senast uppdaterad 2019-08-09 10:55

Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan och Grimsbygatan

Malmö stad förbättrar möjligheterna för cykeltrafik i Nyhamnen. Aktuella gator: Jörgen Kocksgatan, Carlsgatan och Grimsbygatan. Arbetet beräknas vara kart sommaren 2019.

Karta som visar vilka gator som påverkas av vägarbetet.

Carlsgatan, Jörgen Kocksgatan och Grimsbygatan berörs av arbetet.

Det är två stycken arbeten som kommer att utföras samtidigt på respektive gator. Framförallt cykelfält, förbättrad vägmålning och skyltning men även cykelbanor på vissa sträckor.

Åtgärderna är tillfälliga och genomförs som ett test.