Publicerad 2019-09-04 08:53

Senast uppdaterad 2019-09-11 16:52

Djäknegatan/Stora Nygatan

Bild visar arbetsområdet på Djäknegatan.

Klicka på bilden för att förstora den.

Mellan måndag 23 september och söndag 29 september stänger vi av korsningen Djäknegatan/Stora Nygatan och Major Nilsgatan mellan Östergatan och Rundelsgatan på grund av ett asfalteringsarbete.

Varför stänger vi av?
Korsningen Djäknegatan/Stora Nygatan och Mäster Nilsgatan mellan Östergatan och Rundelsgatan är i behov av ny asfalt.

Vilken gata stänger vi av?
Korsningen Djäknegatan/Stora Nygatan stängs av för all trafik eftersom entreprenören ska lägga ett nät i korsningen. Detta nät läggs för att korsningen ska hålla bättre för den trafik som kör där. Arbetet på Mäster Nilsgatan utförs samtidigt, men gatan kommer att vara öppen för trafik. Under tiden arbete utförs kommer trafiken regeras med vakter.

När stänger vi av?
Arbetet startar måndag 23/9 kl 09:00 och beräknas vara klart söndag 29/9 kl 16:00.

Hur påverkas trafiken?
Eftersom korsningen är helt avstängd så måste all trafik som ska till Djäknegatan köra in från Östergatan eller Rundelsgatan. Detta gäller exempelvis varuleveranser och fordon till garage på Djäknegatan. Kalendegatan kommer under tiden arbetet pågår regleras om till en genomfartsgata.
Cyklister påverkas på samma sätt som bilisterna i detta vägarbete, då vägen är helt avstängd. Gående kommer inte påverkas, gångbanorna på respektive sida av arbetsområdet kommer vara öppna.

Djäknegatan är en gata med mycket kollektivtrafik. Bussarna kommer under arbetets gång ta andra vägar för att komma förbi vägarbetet. Vänligen kontakta Skånetrafiken för detaljerad information.

Konsekvenser av avstängningen?
Djäknegatan kommer att ”vändas” för den fordonstrafik som ska köra där. Det finns risk att mindre gator i området blir mer belastade med biltrafik. Även de större gatorna kommer att påverkas eftersom kollektivtrafiken får ta alternativa vägar.

Vi rekommenderar!
Räkna med längre restid då detta arbete påverkar flera gator i och inte bara i det område där arbetet utförs. Planera din resa i god tid.