Publicerad 2019-10-08 09:13

Senast uppdaterad 2019-10-08 09:20

Hyllie stationsväg

Bild visar arbetsområdet på Hyllie stationsväg.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Ett asfalteringsarbete ska göras på Hyllie Stationsväg. Gammal asfalt ska fräsas bort, nät ska läggas och ny asfalt ska på.

Arbetet startar tisdag 15/10 kl 07:00 och beräknas vara klart torsdag 17/10 kl 16:00.

Vägen stängs för biltrafik i olika etapper eftersom infarten till Emporias parkering ska vara tillgänglig. Trafikvakter kommer vara på plats för att leda om trafiken.  

Gång- och cykelbana påverkas inte av arbetet.