Publicerad 2019-10-14 15:02

Senast uppdaterad 2019-10-14 15:14

Davidshallstorg

Från måndag 30 september och cirka två månader framåt händer det mycket på torgytan på Davidshallstorg. Parkeringsytan får ny asfalt och träden runtomkring kommer att fällas, då dessa är sjuka.

Halva parkeringsytan kommer att vara avstängd på grund av asfalteringen och trädfällningen/planteringen, och den andra hälften kommer att vara tillgänglig att parkera på. När den första etappen är klar stänger vi av den andra delen istället.

Eftersom många boendeparkeringar tas i anspråk möjliggör vi även boendeparkering på Rönngatan och Davidshallsgatan (så kallad Boende GK-B).

Därför fäller vi träden

Träden på Davidshallstorg är tyvärr i mycket dåligt skick. Genom åren har vi fällt flera av de träd som utgjort störst säkerhetsrisk. Hösten 2018 påbörjades arbetet med att ersätta dagens träd, naverlönn, med pagodträd. Pagodträd är ett lövfällande träd med stora luftiga trädkronor. Trädet får vita blommor under sensommaren.