Publicerad 2019-10-28 12:44

Senast uppdaterad 2019-10-28 12:49

Strandgatan

Bild visar arbetsområdet på Strandgatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Strandgatan stängs av för genomfart pga ett vägarbete. Man ska lägga nya dagvattenledningar, nya gång och cykelbanor och ny körbana.

Tid: Arbetet startar måndag 4/11 och beräknas vara klart 20/12.

Detta arbete påverkar både bilister, cyklister och gående.