Publicerad 2019-11-04 11:26

Senast uppdaterad 2019-11-04 11:38

Pildammsvägen

Bild visar arbetsområdet på Pildammsvägen.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar norrgående trafik. Grön linje visar södergående trafik. Klicka på bilden för att förstora den.

Pildammsvägen stängs av på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska lägga ny asfalt och Pildammsvägen stängs mellan Hövdingvägen och Drakargatan.

Tid:

Arbetet startar tisdag 19/11 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 22/11 kl 16:00.

Omledning:

Norrgeånde trafik leds om via Drakargatan – Stolpbodsgatan – Hövdingevägen.

Södergående trafik leds om via Älmhultsgatan – Diögatan.

Cyklister och gående:

Berörs inte av arbetet. Gång- och cykelbana är öppen.