Publicerad 2019-11-11 12:39

Senast uppdaterad 2019-11-11 12:42

Husie Kyrkoväg

Bild visar arbetsområdet på Husie Kyrkoväg.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Ett asfalteringsarbete kommer att utföras på Husie Kyrkoväg.

Tid: Arbetet startar måndag 18/11 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 13/12 kl 16:00.

Under tiden arbetet pågår kommer Husie Kyrkoväg enkelriktas. Bilister kommer att kunna köra igenom arbetet i norrgående riktning, dvs från Amiralsgatan till Klågerupsvägen.

Även gång och cykelbana asfalteras om.