Publicerad 2020-03-23 15:09

Senast uppdaterad 2020-03-23 16:34

Skeppsgatan

Bild visar vägavstängningen på Skeppsgatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsyta. Orange yta visar den nya Skeppsgatan som byggs. Blå linje visar omledning för bilister. Klicka på bilden för att förstora den.

Skeppsgatan kommer att stängas av då den ska flyttas, se bild. Entreprenören bygger ihop den nya Skeppsgatan med Neptunigatan.
Arbetet kommer vara indelat i två etapper.

Tid: Arbetet startar tisdag 7/4 kl 06:00 och beräknas vara klart 15/5 kl 16:00.

Vem påverkas av avstängningen?

Du som bor eller verkar i området som ligger mellan Västra Varvsgatan och Skeppsgatan kommer behöva ta en annan väg in till området.

Etapp 1 - Södra infarten från Neptunigatan

Från och med 7 april stängs anslutningen till Skeppsgatan från Neptunigatan/Skeppsbyggaregatan. Detta innebär att södra infarten till World Trade Center måste nås från norr, från Stora Varvsgatan istället. Följ orange vägomledningsskyltar.
Gång- och cykelbana kommer vara öppen undet tiden arbetet pågår.

Etapp 2 - Totalavstängning

Från och med 15 maj stängs hela Skeppsgatan av för trafik. Detta gäller samtlig trafik inklusive cyklister och gångtrafikanter. Notera att avstängningen av denna gata är permanent. När arbetet är klart kommer trafikanter istället använda den nya Skeppsgatan vid Esplanaden.

Öppning av den nya Skeppsgatan

I slutet på juni beräknas den nya gatan vara klar efter slutbesiktning. Då når du området från den nya anslutningen via Jungmansgatan och nya Gnistgatan.