Publicerad 2020-03-30 15:45

Senast uppdaterad 2020-05-06 08:51

Sallerupsvägen

Bild visar etappindelning samt arbetsområdet på Sallerupsävgen.

Arbetsområdet på Sallerupsvägen. Klicka på bilden för att förstora den.

Ett sten och asfalteringsarbete ska utföras på Sallerupsvägen.

Gång och cykelbanan kommer förnyas och för att kunna utföra arbetet tas även ett körfält i anspråk. Arbetet berör under denna tid endast trafik i östlig riktning.

Gående och cyklister berörs av arbetet och nedan är tillfällig omledning för cyklister då respektive etapp utförs. Omledningen sker via säkra kommunala vägar.

Vi ber er ha överseende med ökad restid under arbetstiden.

Tid: Arbetet utförs i fyra olika etapper. Arbetet startar måndag 6/4 och beräknas vara klart 11/9.

  • Etapp 1 - röd linje - 6/4 - 10/5
  • Etapp 2 - orange linje - 10/5 - 3/6
  • Etapp 3 - ljusgrön linje - 4/6 - 3/7
  • Etapp 4 - mörkgrön - 3/8 - 11/9