Publicerad 2020-08-24 09:26

Senast uppdaterad 2020-11-02 16:24

Käglingevägen och Galgebacksvägen

Bild visar arbetsområdet på Käglingevägen.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet på Käglingevägen. Klicka på bilden för att förstora den.

14/9 klockan 09:00 – den 27/11 klockan 15:00

Ombyggnadsarbete gör så att Käglingevägen får begränsad framkomlighet och regleras med trafiksignaler.

14/9 klockan 09:00 – den 12/10 klockan 09:00

Galgebacksvägen kommer vara helt avstängd för trafik enligt ritning för ombyggnation av cirkulationsplats/rondell.

Bild visar avstängningsområdet på Käglingevägen.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Ett asfalteringsarbete skall utföras på Käglingevägen.

  • Onsdag 4/11 och torsdag 5/11 kommer entreprenören att arbeta med att ta bort grässvär i anslutning till körbanan.
  • Måndag 9/11 – tisdag 10/11 kommer entreprenören att arbeta med fräsning av asfalt.
  • Måndag 16/11 – tisdag 17/11 kommer entreprenören att arbeta med läggning av asfalt.

När entreprenören arbetar med fräsning och läggning av asfalt leds trafiken förbi arbetsområdet med en trafiklots.

Övrig tid så kör bilister som vanligt förbi arbetsområdet.