Publicerad 2020-07-20 13:10

Senast uppdaterad 2020-07-20 13:39

Sallerupsvägen

Kartskiss över vägarbetet på Sallerupsvägen den 3-19 augusti

Rödmarkerad yta visar den avstängda körbanan och den blå linjen visar omledningen för bilister. Klicka på bilden för att förstora..

Sallerupsvägen är avstängd för fordonstrafik öster ut under tiden
3-19 augusti. Arbetet berör inte gång- och cykelbana.

Sallerupsvägen stängs av för fordonstrafik på grund av asfalteringsarbete. Det är endast trafik i östlig riktning som berörs. Under tiden arbetet pågår leds trafik runt arbetet via Scheelegatan – Amiralsgatan – Inre Ringvägen.

Arbetet startar måndagen den 3 augusti klockan 7.00 och beräknas vara klart onsdagen den 19 augusti klockan 16.00.

Asfaltarbetet innebär att entreprenören kommer att ta bort gammal asfalt, sätta om sten, justera brunnar och avsluta med att lägga ny asfalt i körbanan.