Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Livsmedel för konsument

Du kan anmäla till oss om du misstänker att du har fått matförgiftning eller en allergisk reaktion efter att ha ätit ute på till exempel restaurang i Malmö. Du kan också kontakta Malmö stad och lämna klagomål på livsmedelshantering eller en vara som säljs i en livsmedelsbutik.

Om du har blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du har ätit ute i Malmö ska du anmäla det. Det är även viktigt att anmäla allergireaktioner för att miljöförvaltningen ska kunna göra utredning och incidenter kunna undvikas i framtiden.

Alla livsmedelsföretag är skyldiga att se till att personalen har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att företaget har rutiner som säkerställer att den mat som säljs är säker att äta. Om du är på restaurang har du till exempel rätt att veta om maträtten innehåller allergener.

Vid misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat personalhygien, rengöring och hantering av livsmedel i verksamheten. I de flesta fall tas även prover på den typ av livsmedel som anmälaren uppgett att den eller de har ätit. Vår kontroll gäller verksamheter i Malmö.

Om du har serverats eller köpt ett livsmedel som du har reagerat på, trots att du har informerat om din allergi, har livsmedelsföretagaren (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel.

Lämna klagomål på livsmedelshantering eller vara

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang kan du höra av dig till oss på livsmedel@malmo.se eller 040-34 20 42, så gör vi en utredning. Du kan också vända dig direkt till företaget.

Om du har köpt en vara som är dålig ska du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Är du inte nöjd med bemötandet kan du kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål på en vara som du har köpt är det bra att vara så specifik som möjligt. Ange till exempel

 • varför du inte är nöjd
 • namnet på varan
 • tillverkare
 • datum
 • eventuellt löpnummer/batchnummer.

Information på förpackade livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet i butik, är informationen på förpackningen mycket viktig. Livsmedelsinformationen får inte vara vilseledande.

Du har rätt att på förpackade livsmedel se

 • varans beteckning
 • ingrediensförteckning med allergener markerade
 • mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • nettokvantitet
 • datummärkning (bäst före-dag eller sista förbrukningsdag)
 • anvisningar för förvaring eller användning
 • kontaktuppgifter till företagare i vars namn livsmedlet saluförs eller importör
 • ursprung
 • bruksanvisning
 • verklig alkoholhalt
 • märkningen på svenska.