Publicerad 2018-09-20 16:23

Senast uppdaterad 2018-09-27 08:36

Trompen får liv i Västra Hamnen

Mobility challenge poster

Trompen - Trafik- och mobilitetsplan har börjat ta fart i Västra Hamnen genom tävlingen Mobility Challenge. Malmö stad vill tillsammans med föreningen ”Västra Hamnen – Have it all” testa beteende och inhämta ny kunskap om hur människor kan ta sig till och från sin bostad eller arbetsplats i Västra Hamnen.

Västra Hamnen har kommit halvvägs i sin utbyggnad. Idag jobbar och bor cirka 20 000 människor i Västra Hamnen. När området är fullt utbyggt runt år 2035 blir summan cirka 40 000. Det kommer att ställas höga krav på pendlare inom och utanför Malmö att ta sig till, från och inom Västra Hamnen på ett smart och hållbart sätt. Malmö växer snabbt. Antalet Malmöbor är upp emot 400 000 år 2030. Översiktsplanen slår fast att Malmö ska bli en tät, grön och blandad stad inom Yttre ringvägen. Men en tät städ behöver inte vara trång utan vi måste vara smarta i hur vi utnyttjar ytan.

Tävlingen hölls första gången 2017 och gör nu en återkomst 2018. Tävlingen som pågår den 1 till 12 oktober testar hur boende och anställda i Västra Hamnen tar sig till och från bostaden och arbetsplatsen som om det vore 2030. Med Mobility Challenge är ambitionen att ta ett steg på vägen mot ett mer modernt och hållbart Västra Hamnen. Hur ska vi använda stadens utrymme för transporter och mobilitet? Målet i Malmö stads trafik- och mobilitetsplan är att antalet bilar inte ska öka i staden till 2030, trots att vi blir så pass många fler Malmöbor.

Trafik- och mobilitetsplanen har fått stort genomslag i Västra Hamnen med engagerade företag som själva ser vinsterna med arbetet. Det handlar om deras vardag och hur vi tillsammans ska få ut det bästa av Västra Hamnen. Västra Hamnen är 1 av trafik- och mobilitetsplanens 13 områden i Malmö. Förhoppningen är att arbetet i Västra Hamnen ska kunna inspirera arbetsformer i de övriga områdena. I trafik- och mobilitetsplanen finns målet att antalet hållbara resor ska öka från 67% år 2013 till 80% år 2030.