Publicerad 2018-11-08 08:33

Senast uppdaterad 2018-11-08 17:26

Fosietorpsparken skyfallsanpassas

Söderkullaparken är numera skyfallsanpassad och endast mindre arbeten återstår innan parken är helt färdigställd. Nu ska samma arbete ske i grannparken - Fosietorpsparken.

Malmö står inför utmaningar med större och intensivare regn. Såväl Malmö stad som en rad andra aktörer jobbar på olika sätt för att vi ska bli bättre rustade vid skyfall. Söderkulla är ett prioriterat område i detta arbete.

Söderkullaparken är sedan i somras rustad för att kunna ta emot skyfall. En del övriga arbeten återstår i parken som beräknas vara klara i slutet av året. Arbetet har nu påbörjats i grannparken Fosietorpsparken. Målet med arbetet är att vatten från kraftiga regn ska styras om till parkerna och därmed inte orsakar någon skada.

De nivåsänkta ytorna kommer att kunna användas vid normala regn. Men om det kommer ett skyfall kan de, under några timmar, stå helt under vatten.

Arbetet med att skyfallsanpassa Fosietorpsparken pågår fram till våren 2019.

Park skyfallsanpassas