Publicerad 2017-01-04 08:24

Senast uppdaterad 2017-01-04 08:24

Minskning av försurande och övergödande ämnen

Vart femte år mäter Malmö stad nederbörd, försurande ämnen och tungmetaller i centrum av staden. Glädjande nog visar senaste mätningen (2014/15) att mängden försurande och övergödande ämnen samt tungmetaller minskar.

För många ämnen är nu depositionen i Malmö så låg att den är i nivå med de som uppmätts vid så kallade bakgrundsstationer på Söderåsen. Trenden över lag går mot en tydlig förbättring och visar att internationella och lokala begränsningar av utsläpp av försurande och övergödande ämnen samt tungmetaller gett effekt. Malmö behöver dock fortsätta att verka för att utsläpp till luften (främst från industriella verksamheter och vägtrafik) minskar för att uppfylla våra miljömål.