Publicerad 2019-02-07 12:48

Senast uppdaterad 2019-02-18 10:16

Elscooter - vad är det som gäller?

Sedan en tid tillbaka har elscootrar dykt upp på Malmös gator. Men vad är det som gäller för dom?

Polisen har bedömt att elscootrarna klassificeras som cyklar och man behöver därför inget tillstånd för att parkera sin cykel.

Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter. På allmän plats, som till exempel gångbanor intill husfasader, får man parkera max 24 timmar i följd om inget annat anges på platsen. Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder.

Leverantörerna ansvarar för cyklarna och Malmö stad kan endast flytta felparkerade cyklar som bedöms utgöra fara eller hinder i trafiken.
Alla får lov att göra en kort flytt av dessa cyklar till en mer lämplig uppställningsplats, för att förhindra fara eller hinder.

Malmö stad har en kontinuerlig dialog med leverantörerna kring utvecklingen och förbättringen angående framförandet av cyklarna.

I nuläget finns det över 800 elscootrar runt om i staden.

Uppdatering måndag 11/2
Under trafiknämndens möte lyftes frågan om elscootrar. Nämnden var där enig kring tre punkter som behövdes åtgärdas.

De tre åtgärdspunkterna blir:

1. Polisen ombeds att göra mer frekventa kontroller kring hur användare kör fordonet, så att det inte körs på trottoarer och så vidare. Polisen ombeds också plocka in scootrar och testa prestandan, så att de uppfyller kraven på att vara de fordon de är tänkta att vara, alltså cykel.

2. Malmös parkeringsövervakningsföretag Pömab får i uppdrag att mer frekvent kontrollera felparkerade elscootrar, så att de inte blockerar gångbanor, cykelbanor eller annat.

3. Malmö stads fastighets- och gatukontor får i uppdrag att återkoppla till scooterföretagen så att de förstår vad Malmö stad förväntar sig kring användning och parkering.