Publicerad 2019-03-04 15:10

Senast uppdaterad 2019-03-04 15:47

Utställning av Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Nu är översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn på utställning. Det innebär att du fram till den 31 maj kan komma med synpunkter på planförslaget. För att kunna leda utvecklingen i rätt riktning vill vi veta vad du tycker. Hur vill du att området ska utvecklas?

Utsnitt av planområdet. Illustration: Mandaworks

Utsnitt av planområdet. Illustration: Mandaworks

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Under utställningsperioden arrangerar vi utställning i Stadshuset (1 mars- 31 maj) och på Kirsebergsbiblioteket (1 mars- 30 april).

Tyck till

Här kan du läsa mer om översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn och tycka till om förslaget: malmo.se/fopkirseberg