Publicerad 2019-05-23 08:46

Senast uppdaterad 2019-05-23 08:52

Mätvagnen flyttad till Djäknegatan

Luftmätning Djäknegatan

Mätvagnen står sedan den 14 maj på Djäknegatan där den kommer vara placerad till och med våren 2020 för att följa upp luftkvaliteten.

Mätningar görs på båda sidor av Djäknegatan och vid lekparken Carolileparken strax öster om Djäknegatan.

Tidigare luftkvalitetsmätningar har gjorts 2008, 2001 och 1995. Inför denna mätning har busslinje 7 blivit en elbusslinje och det är ett av skälen till uppföljningen. Noterbart är att 1995 överskreds miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid medan för de två senaste mätningarna tangerades normen.