Publicerad 2019-05-22 10:42

Senast uppdaterad 2019-05-22 11:23

Kungörelse: ändring i Malmö stads Allmänna lokala trafikföreskrifter

Ändring i Malmö stads Allmänna lokala trafikföreskrifter beslutades av tekniska nämnden 23 maj 2019.

Ändring har skett i Malmö stads lokala trafikföreskrifter rörande förändring av strukturen för parkeringstaxor.

Denna författning träder i kraft den 27 maj 2019 och ersätter då tidigare föreskrifter.

Mer information om ändringen finns på sidan för lokala trafikregler.