Publicerad 2020-02-13 11:20

Senast uppdaterad 2020-02-14 12:37

Triangeltorget blir öppnare och grönare

Under februari till juni 2020 gör vi om Triangeltorget. Torget kommer bli öppnare och grönare samt mer användbar för Malmöbor och turister. Det blir även fler uteserveringsmöjligheter.

Det nuvarande Triangeltorget mellan köpcentret och gågatan byggdes under tidigt 1990-tal. Nu börjar delar av torget bli slitet och behöver därför bytas ut.

Torget har en central plats i stråket mellan Triangelstationen och centrum. När Malmö växer blir det fler människor som delar på de centrala offentliga rummen. Det upprustade torget ska öppna för nya rörelsemönster och friare vistelse för fotgängare, skapa bättre sikt mot de omgivande fasaderna och bättre överblickbarhet.

Vad som ska göras:

  • Ny torgyta av marktegel
  • Nya sittplatser av trä som ersätter de befintliga murarna
  • Tre nya träd för en trevligare miljö
  • Sittplatser vid fontänen
  • Nya bänkar, cykelställ och papperskorgar