Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bostadsförsörjning

Under de senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen. För att Malmö ska kunna fortsätta växa och för att välfärden ska spridas till hela befolkningen är högt bostadsbyggande en avgörande faktor.

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen har ökat med drygt 5 000 personer per år. En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten i såväl den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort. Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar Malmö stad så att bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen.

Boplats Syd

Boplats Syd är en bostadsförmedling som ägs av Malmö stad. Vi förmedlar lägenheter från fler än 60 fastighetsägare i flera skånska kommuner.

Vi förmedlar nybyggda lägenheter såväl som äldre, ungdoms- och studentlägenheter samt senior- och trygghetsboende. Det är samma kö till alla lägenheter vi förmedlar – det som avgör är dina önskemål och fastighetsägarens krav tillsammans med din kötid.