Antagna fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen pågår arbetet med tematiska tillägg till och geografiska fördjupningar av översiktsplanen. Nedan redovisas antagna och aktuella fördjupningar av och tillägg till Översiktsplan för Malmö.

Arkitekturstaden Malmö Arkitekturstaden Malmö
Översiktsplan för södra Hyllie Översiktsplan för södra Hyllie

 

Arkitekturstaden Malmö - tematiskt tillägg till Översiktsplan för Malmö.

Översiktsplan för södra Hyllie

 

Läs mer om pågående fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen här.

Senast ändrad: 2019-05-14 11:39