Söderkullaparken

Arbetet med att skyfallsanpassa och upprusta Söderkullaparken påbörjades våren 2018. Parken är nu skyfallsanpassad och kommer att vara helt färdigställd våren 2019.

Arbetet med att skyfallsanpassa och upprusta Söderkullaparken startade våren 2018. Abetet med att skyfallsanpassa parken är klart; detta innebär att det nu finns sänkta ytor där vatten kan samlas vid eventuella skyfall.

Arbetet med att göra färdigt lekplats, planteringar med mera kommer att vara klart våren 2019.

Detta har gjorts och ska göras

För att skapa ytor som kan fördröja regn gör vi fördjupningar
i gräsmattor och sänkningar av grusgångar. Bollplaner, lekplatser och hundrastgården kommer att sänkas med cirka en meter. Runt dessa platser kommer vi att bygga lägre murar som kan fungera som sittplatser. Vi rustar dessutom upp parken och byter bland annat ut lekutrustningen.

De nivåsänkta ytorna kommer att kunna användas vid normala
regn. Men om det kommer ett skyfall kan de, under några
timmar, stå helt under vatten.

Malmö stad samarbetar med VA Syd som samtidigt ser över sina underjordiska magasin och brunnar.

Träd och övriga planteringar har sparas i så stor utsträckning
som möjligt och parken får nya träd och planteringar för att
ersätta de som tagits bort.

Senast ändrad: 2018-08-24 10:16