Spårväg i Malmö

Visionsbild på Davidshallsgatan

Mellan 2010 och 2016 pågick utredningar för en första spårvägsetapp på sträckningen Lindängen-Västra hamnen-Stenkällan. Då det inte gått att nå en politisk överenskommelse har den planerade satsningen lagts på is.

Förutsättningen är, nu som tidigare, att spårväg är aktuellt på sikt på vissa linjer, såsom anges i bland annat stadens översiktsplan.

Fem års utredningar talar sitt tydliga språk: genom spårväg tar vi ytterligare ett steg mot ett miljöanpassat, säkert, bekvämt och tillgängligt transportsystem. Visionen för spårvägen är att ge en grön och attraktiv stad att mötas och växa i. Arbetet med spårvägsplaneringen ingår i en större satsning för att rusta kollektivtrafiken för framtidens krav.

Utredningsmaterial om spårväg etapp 1

I vår förstudie och planprogram utredde vi förutsättningar, möjligheter och svårigheter med spårväg i de högst prioriterade stråken Västra hamnen-Lindängen och Västra hamnen-Rosengård. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden godkände planerna i december 2013.

Senast ändrad: 2018-02-07 21:25