Inaktuella planer

Samtliga planer på denna sida är förklarade inaktuella och gäller inte längre. Dessa dokument är därför främst till för att kunna göra en historisk tillbakablick.

Översiktsplan för Malmö 2014

Översiktsplan för Malmö 2014 (ÖP2014) antogs i maj 2014 av kommunfullmäktige. I ÖP2014 lanserades bland annat de tre prioriterade inriktningarna:

  • Nära, tät, grön och funktionsblandad stad
  • Staden som kulturell och demokratisk arena
  • Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning

Översiktsplan för Malmö 2014 som pdf för nedladdning (pdf, 2.7 MB)

Markanvändningskarta Öp2014 (pdf, 1.4 MB)

Malmö 2005 — Aktualisering

Genom aktualiseringen Malmö 2005 reviderades och kompletterades ÖP2000. De frågor som då sattes i särskilt fokus var bl.a. social hållbarhet, Malmös roll i regionen samt att driva Malmös utveckling genom en fokus på innerstaden och dess kvalitéer. Nya planer för Hyllie, Oxie och Fortuna-Hemgården arbetades in i översiktsplanen.

Malmö 2005 som pdf för nedladdning (pdf, 80.7 MB)

Översiktsplan för Malmö 2000

Översiktsplan för Malmö 2000 (ÖP2000) antogs i december 2000 av kommunfullmäktige. Viktiga frågor som behandlades i planen var att ge goda expansionsmöjligheter för näringslivet, att slå vakt om och utveckla Malmös stadskvaliteter, att förbereda för Malmös nya roll i Öresundsregionen och att ta steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Översiktsplan för Malmö 2000 som pdf för nerladdning (pdf, 96.2 MB)

Markanvändningskarta ÖP2000 (pdf, 8.9 MB)

Tillbakablick

I skriften Malmös general- och översiktsplaner 1950-2000 (pdf, 7.7 MB) finns femtio års översiktsplanering i Malmö sammanställd.

Senast ändrad: 2019-04-30 14:53