Pågående översiktsplanering

Malmö stad arbetar kontinuerligt med översiktsplanefrågor, bland annat genom översiktsplaner och andra kommunövergripande planer och program samt olika slags utredningar och inventeringar. Nedan redovisas pågående arbeten med översiktsplanering.

Översiktsplan för Nyhamnen Översiktsplan för Nyhamnen
Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn

 

Översiktsplan för Nyhamnen.

Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn.

Läs mer om antagna fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen här.

Senast ändrad: 2019-05-14 11:40