Aktuell tidplan

Tidplanen har efter beslut i styrgruppen förändrats från det som anges i samrådsförslaget. Ett slutligt antagande av planen förväntas ske andra halvåret 2019.

Senast ändrad: 2017-12-07 14:04