Anmälan till informationsmöte

Anmälan till informationsmöte den 23 april kl 17.00-19.00 på Kirsebergs bibliotek.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Fram till den 31 maj kan du lämna synpunkter på planförslaget. För att kunna leda utvecklingen i rätt riktning vill vi veta vad du tycker. Hur vill du att området ska utvecklas?

Kom och träffa projektledarna som berättar mer om framtidsplanerna för stadsdelarna och svarar på dina frågor.

Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Vi behöver din e-post för att kunna nå dig om det sker några förändringar kring informationsmötet på Kirsebergs bibliotek. Efter att vi genomfört informationsmötet kommer vi att radera anmälningslistan med din e-post. Här kan du läsa hur Malmö stad hanterar dina personuppgifter.

Senast ändrad: 2019-04-09 14:00