Här kan du läsa om vårt arbete med kommunens översiktliga och långsiktliga planering. Översiktsplanen är vägledande inför beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.