Utvecklingsområden

Ett utvecklingsområde är ett större område i befintlig stadsmiljö som är under förändring. Det kan ske genom förtätning, det vill säga att området kompletteras med ny bebyggelse, eller genom att nya mötesplatser skapas, cykelstråk och kollektivtrafik ses över med mera.

Senast ändrad: 2019-03-23 11:07