Finansiering

Amiralsstaden är en del av Malmö Innovationsarena och finansieras därför till viss del av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

EU-flagga Europeiska regionala utvecklingsfonden

Malmö Innovationsarena är ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi som arbetar för att främja innovationer som kan bidra till att hållbar stadsutveckling och ökat bostadsbyggande i Malmö.

Malmö Innovationsarenas mål är att bostadsbyggandet ska gå hand i hand med befolkningstillväxten och att en väl fungerande innovationsarena används för att lösa samhällets hållbarhetsutmaningar genom samverkan.

Senast ändrad: 2019-07-12 08:28